Senolityki to leki lub inne terapie, które mają na celu eliminację starzejących się komórek, czyli komórek, które przestały się dzielić i nie są już w stanie prawidłowo funkcjonować.

Starzejące się komórki gromadzą się wraz z wiekiem i uważa się, że przyczyniają się do procesu starzenia i rozwoju chorób związanych z wiekiem.

Terapie senolityczne są opracowywane jako potencjalne leczenie szerokiego zakresu schorzeń związanych z wiekiem, w tym chorób serca, cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Są również badane pod kątem ich potencjału poprawy ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia u osób starszych.